Maskin- och entreprenadföretag i Pajala

Bertil Ojas Entreprenad AB

Vi är ett maskinentreprenadföretag som utför olika typer av gräv- och planeringsarbeten. Men även materialhantering, krossverksamhet samt transport av maskiner och gods.

Med vår stora maskinpark utför vi bland annat: grävarbeten, planering, dränering, trekammarbrunn, vägbyggen, skogsvägar, vintervägar åt skogsbolagen, snöröjning, dikesrensning, husgrunder, utkörning av grus m.m.

Krossverksamhet

Idag utgör krossningen en stor del av vår verksamhet. Våra krossmaskiner är smidiga att flytta direkt mellan arbetsplatserna vilket ger oss stor tillgänglighet.

Försäljning av ballast. Vi säljer ballast från vår egen bergtäkt. Kontakta oss för mer information.

Medlem i