Krossverksamhet & försäljning av krossprodukter

Historik/nutid

Företaget startades 1980 i Kiruna av Bertil Oja, med en liten Volvo BM LM641 lastmaskin.

1982 flyttade verksamheten till Pajala. Bertil Ojas Entreprenad AB har idag fem anställda och en bred maskinpark.

Pajala kommun
Vi arbetar främst i Pajala kommun. Många av kunderna är företag, men vi vänder oss även till privatpersoner.

Gräv- och planering

Krossverksamhet är idag en viktig del av verksamheten och vi säljer krossprodukter och ballast från egen bergtäkt.

Vi utför även de flesta typer av gräv- och planeringsarbeten.

Nöjda kunder

Genom väl utförda arbeten har vi fått många nöjda kunder och goda referenser som till exempel Sveaskog, Skanska, Peab och Svevia.

Vi är medlemmar i ME – Maskinentreprenörerna